Visitors : 3038
In the name of Allah (God), Most Gracious, Most Merciful.

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit Mëshirëbërësit

"Thuaj: A po shihni? Nëse ky mesazh është nga All-llahu (Zoti i Plotfuqishëm), DHE E TE REJEKTOHEN IT, DHE NJË DËSHMËRI NGA FËMIJËT E ISRAELIT DËSHMËRIA E NJË LIKE TË NJË....." - (Sura AHQAF) Kurani i Shenjtë 46:10

Kur'ani është libri i fundit i shpallur i Allahut, i cili përmban mesazhin e udhëzimit nga Allahu (Perëndia) për të gjithë njerëzimin. "Kur'ani" - Ai vjen nga rrënja arabe "qa-ra-'a" dhe do të thotë "recitim". Ajo kuptohet më mirë si "Recitimi". Më shumë se 10 milionë njerëz që jetojnë sot (kryesisht jo-arabë) e kanë memorizuar Kur'anin në gjuhën arabe në tokë sot.

Albanian Translation:

Read Qur’an Online

Read Quran in Albanian

Read Quran Online

Listen Qur’an Online

Listen Quran in Albanian

LIBRI I SHENJTË: QURAN

...

KUR'AN-i Përkthim me komentim në gjuhën shqipe

Download PDF (Size: 38 MB)

...

UDHËUES I ILUSTRUAR MBI ISLAMIN

Download PDF (Size: 2 MB)

...

PËRGJIGJE JOMUSLIMANËVE NË PYETJET MË TË SHPESHTA PËR ISLAMIN

Download PDF (Size: 515 KB)
emër Dëgjo Online Shkarko
SURAH 001 - AL-FATIHA
SURAH 95 - AT-TIN
SURAH 96 - AL-ALAQ
SURAH 112 - AL-IKHLAS
SURAH 113 - FALAQ
SURAH 114 - AN-NAS
More audio click here..