Visitors : 3036
In the name of Allah (God), Most Gracious, Most Merciful.

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

"SAY: SƏBƏTƏSİNİZ? BU MƏSƏLƏDƏ ALLAHDAN (ALLAHA QADIN) OLACAQ VƏ YA SİLƏRDƏN İŞDƏN İŞRAİLİN ÇOCUKLARINDAN BİR ŞƏXSİYYƏTDƏN VƏTƏNDAŞDIR..." - (SURA AHQAF) Quran-ı Kərim 46:10

Qurani-Kərim Allahın (Allahın) kitabıdır ki, bu, Allahın bütün insanlara doğru yol göstəricisidir. "Quran" - ərəb kökü "qa-ra" sözü ilə gəlir və "oxu" deməkdir. Ən yaxşı "The Recitation" kimi başa düşülür. Bu gün yaşayan 10 milyondan çox insan (əsasən qeyri-ərəblər) Quranı bu gün ərəb dilində xatırlayır.

Azerbaijan Translation:

Read Qur’an Online

Read Quran in Azerbaijan

Read Quran Online

Listen Qur’an Online

Listen Quran in Azerbaijan

HƏLL BÖYÜK: QURAN

...

Surəsini Fatiha və azerbaijani dilində Quran i 30.

Download PDF (Size: 3 MB)
Adı Online dinləyin Yüklə
SURAH 001 - AL-FATHİA
SURAH 095 - AT-TIN
SURAH 096 - AL-ALAQ
SURAH 112 - İKHLAS
SURAH 113 - FALAQ
SURAH 114 - AN-NAS
Daha çox səs buraxın..