Visitors : 3036
In the name of Allah (God), Most Gracious, Most Merciful.

В името на Аллах, Милосърдния Милосърден

"Кажи: Виждаш ли? Дали това съобщение ще бъде от Аллах (Всемогъщия Бог), И ДА ВИ ОТГОВАРЯТ, И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДЕЦАТА НА ИЗРАЕЛ БЕО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕДИН НАХОДЕН......" - (SURA AHQAF) Свещеният Коран 46:10

Коранът е последната книга на Аллах (Бог), която съдържа посланието на Аллах (Бог) за цялото човечество. "Коран" - идва от арабския корен "qa-ra-'a" и означава "рецитиране". Най-добре се разбира като "рецитация". Повече от 10 милиона души, живеещи днес (предимно неараби), днес са запомнили Корана на арабски език на земята.

Bulgarian Translation

Read Qur’an Online

Read Quran in Bulgarian

Read Quran Online

Listen Qur’an Online

Listen Quran in Bulgarian

СВЯТ КНИГ: КУРАН

...

Коран превод на български език

Download PDF (Size: 1 MB)

...

Understanding Islam (Illustrated)

Download PDF (Size: 4 MB)
име Слушайте онлайн Изтегли
сура 001 ал Фатиха
сура 111 ал Лахаб
сура 112 ал искрен
сура 113 ал falaq
сура 114 ал Nas
Още аудио кликнете тук...